FR
Adriana Barcenas Flores
Adriana Barcenas Flores bevordert in Aalst het samenleven van mensen met een verschillende culturele achtergrond.
Madeleine Lwakabwanga Bitshilwalwa
Madeleine Bitshilwalwa helpt sinds 1991 jongeren in een wijk in Kinshasa.
Marie-Astrid Blondiaux
Marie-Astrid Blondiaux engageert zich binnen meerdere landen voor het respect voor mensenrechten.
Andrée Caillet-Rozenberg-Themelin
Andrée Caillet zet zich als stichtend lid van een Brusselse afdeling van Soroptimist International in voor de bevordering van de rechten en het statuut van vrouwen.
Yve Callebaut
Yve Callebaut zet zich al jaren in voor betere levensomstandigheden voor de bevolking van Myanmar.
Maria Donvil
Maria Donvil zet zich in voor vrede, vrouwenrechten en ontwikkeling.
Frieda Groffy
Frieda Groffy biedt als kunstenares wereldwijd steun aan vrouwen.
Chantal Kabangu Tshibola
Chantal Kabangu Tshibola richtte de organisatie 'Vrouwen van Waregem' op.
Michèle Quinet-Le Docte
Michèle Quinet-Le Docte zet zich in voor geweldloosheid.
Florence Lobet
Florence Lobet vangt slachtoffers van partnergeweld en seksueel geweld op.
Marcelline Lukala
Marcelline Lukala zet zich in voor vrouwen en voor conflictpreventie.
Yvette Makilutila
Yvette Makilutila engageert zich voor vrouwenrechten, vrede en de uitvoering van VN-Resolutie 1325.
Gisèle Mandaila
Gisèle Mandaila versterkt de positie van Congolese vrouwen binnen de besluitvorming.
Annette Ntignoi
Annette Ntignoi stichtte in haar geboorteland Kameroen de organisatie Grain de Sable.
Francine Ramakers
Francine Ramakers zet zich in voor vrede en de verbetering van het statuut en de levensomstandigheden van vrouwen.
Elien Spillebeen
Elien Spillebeen draagt bij aan de vredevolle heropbouw van Oost-Congo.
Simone Süsskind
Simone Süsskind probeert Joodse en Palestijnse vrouwen in Israël met elkaar te verzoenen.
Jennie Vanlerberghe
Jennie Vanlerberghe zet zich sinds vele jaren in voor de rechten van vrouwen, vooral in oorlogsgebieden.
Miet Smet
Miet Smet vervulde jarenlang een leidinggevende functie in de Belgische politiek.
Marie-Claire Ruhamya
Marie-Claire Ruhamya is vredesvrouw omwille van haar vastberaden inzet voor de rechten van vrouwen.
Jeannine Moninga
Jeannine Moninga zet zich in voor de strijd tegen armoede en geweld op vrouwen.
Sabine de Bethune
Sabine de Bethune, ex-Senaatsvoorzitster, is geen onbekende.
Anita Purnal
Al van in de jaren '60 is Anita Purnal actief betrokken bij de vrouwenrechtenbeweging.
Ria Convents
Ria Convents springt reeds van in haar studententijd onafgebroken in de bres voor vrede en gerechtigheid.
Lieve Snellings
Lieve Snellings is sinds haar studententijd actief in de vredes-, vrouwenrechten- en holebibeweging.
Mado Chideka
Mado Chideka zet zich in voor de bevordering van vrouwenrechten en voor de rechten van slachtoffers van seksueel geweld.
Geneviève Ryckmans
Geneviève Ryckmans getuigt zowel doorheen haar acties als in haar privéleven van een onvermoeibare inzet.
Brigitte Herremans
Brigitte Herremans studeerde Oosterse talen en cultuur en internationale politiek.
Françoise Guillitte
Françoise Guillitte zet zich al vele jaren in voor de bevordering van vrouwenrechten en voor de strijd tegen geweld op vrouwen.
Sabine Kakunga
Sabine Kakunga is de schakel tussen de Belgische vrouwen- en ontwikkelingsorganisaties en de vrouwenorganisaties van de Congolese diaspora.
Alasha Jeanne Bahemurwaki
Alasha Bahemurwaki voert acties voor vrede en democratie.
Rishan Kahsay
Rishan Kahsay, afkomstig uit Ethiopië, is een weduwe met twee zonen.
Zuster Jeanne Devos
Zuster Jeanne Devos woont al veertig jaar in India.
Hilde Mattelaer
Hilde Mattelaer is al meer dan dertig jaar heel actief voor het Zuiden.
Regine Beer
Regine Beer overleefde Auschwitz.
Ingrid Stals
Ingrid Stals is jaren actief geweest bij het Antwerpse politiekorps.
Leona Detiège
Leona Detiège is sinds vele jaren actief binnen de vrouwenbeweging.
Josée Goethals
Josée Goethals is medeoprichtster en bezielster van de vzw AZIZ.
Annemarie Gielen
Annemarie Gielen werkt bij Pax Christi Vlaanderen als specialist internationale politiek.
Pat Patfoort
Pat Patfoort helpt al veertig jaar mensen actief kiezen voor vrede.
Rita Robberechts
Rita Robberechts is al decennialang actieve vrijwilliger bij Femma.
Lorrie Vandeginste
Lorrie Vandeginste is stichtend voorzitter van de vzw SOLFA.
Marianne van de Goorberg
In 2002 sloot Marianne van de Goorberg zich aan bij Vrouwen in 't Zwart Leuven.
Geert Bossaerts
Geert Bossaerts heeft altijd in het ontwikkelingswerk gestaan, zoals Vredeseilanden en 11.11.11.
Laurence Nyirakamanutsi
Laurence Nyirakamanutsi komt uit Goma (Congo), een streek die permanent in staat van oorlog is.
Nicole Emany
Nicole Emany heeft als verpleegster altijd strijd gevoerd tegen ellende en onrechtvaardigheid.
Louise Ngandu
Louise Ngandu stond aan de wieg van de oprichting van het Vrouwenhuis in Burundi.
Anne Monseu
Anne Monseu heeft meegewerkt aan het Vrouwenhuisproject in Burundi.
Anne Morelli
Anne Morelli is historica en professor aan de ULB.
Stéphanie Baguma
Stéphanie Baguma heeft op het terrein een vrouwenvereniging opgericht in Bukavu.
Micheline Briclet
Micheline Briclet staat op de barricaden voor het socio-economisch statuut van vrouwen, meer bepaald in landen in ontwikkeling.
Béatrice Bashizi
Beatrice Bashizi wil bruggen slaan tussen gemeenschappen uit het Noorden en het Zuiden.
Betty Batoul
Betty Batoul is geboren in Brussel in een Belgisch-Marokkaans gezin.
Martine Bossuyt
Martine Bossuyt werkt vrijwillig bij Moeders voor Vrede.
Jeanine De Beleyr
Jeanine De Beleyr werkt en woont in Haïti.
Monique Delbeke
Monique Delbeke zet zich in voor de versterking van de positie van vrouwen in oorlogsgebieden.
Magda De Meyer
Magda De Meyer heeft altijd de strijd tegen armoede aangegaan.
Elmira Erstukajeva
Elmira Erstukajeva verleent actief hulp aan asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren.
Andrée Geulen
Andrée Geulen hielp in de Tweede Wereldoorlog mee aan de redding van de levens van 4000 joodse kinderen.
Claire Geraets
Claire Geraets is arts en activiste in Schaarbeek.
Véronique Kabonga
Véronique Kabonga bouwt bruggen tussen vrouwen uit Kivu en België.
Stella Kitoga Bitondo
Stella Kitoga Bitondo is regisseur en actrice. Haar kunstenaarschap zet ze in als vredesstrategie.
Els Leye
Els Leye coördineert meerdere onderzoeken en projecten met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking.
Nahima Lanjri
Nahima Lanjri zet zich als federaal parlementslid in voor een humaan opvang- en asielbeleid.
Francine Lyna
Francine Lyna nam actief deel aan de strijd voor ontwapening.
Loredana Marchi
Loredana Marchi richtte binnen de Foyer in Molenbeek de vrouwenwerking Dar al Amal op.
Mie-Jeanne Nyanga Lumbala
Mie-Jeanne Nyanga Lumbala staat migranten met raad en daad bij.
Kadhija Ounchif
Khadija Ounchif komt op voor de rechten van vrouwen, niet in het minst voor die van vrouwen uit Arabische landen.
Antoinette Pecher
Antoinette Pecher heeft zich altijd ingezet voor de vredesgedachte en voor de oorlogsslachtoffers.
Annemie Neyts
Annemie Neyts is altijd een geëngageerd politica geweest, onder meer voor een kernwapenvrij Europa.
Hélène Ryckmans
Hélène Ryckmans is deskundig op het gebied van vorming in ontwikkelingswerk.
Elisabeth Masika Sekanabo
Elisabeth Masika Sekanabo is de drijvende kracht achter de vzw Amuka.
Julie Standaert
Julie Standaert zet zich de laatste jaren specifiek in voor de strijd tegen het seksueel geweld in Oost-Congo.
Marleen Temmerman
Marleen Temmerman kan een indrukwekkend palmares voorleggen.
Elvire Thomas
Elvire Thomas heeft zich altijd geëngageerd voor sociale gerechtigheid en vrede.
Maddy Tiembe
Maddy Tiembe strijdt voor de erkenning van verkrachting als oorlogswapen in Oost-Congo.
Dominique Tilmans
Dominique Tilmans faciliteert vredesgesprekken tussen vrouwen die betrokken zijn in het conflict Armenië-Azerbeidjan.
Elly Van Reusel
Elly Van Reusel is arts bij Geneeskunde voor het Volk in Hoboken.
Céline Verbrouck
Céline Verbrouck heeft een droom...
Godelieve Van Haver
Godelieve Van Haver zet zich vooral in voor vrouwen in Guinee.
Suzette Verhoeven
Suzette Verhoeven heeft haar stempel gedrukt op de vrouwenbeweging in Vlaanderen.
Françoise Bosteels
Zuster Françoise Bosteels werkt op een wel erg unieke manier.
Marie Bamutese
Marie overleefde de Rwandese genocide.
Annemie Decoene
Annemie Decoene 'herdenkt' om de vrede te bewaren.
Katlijn Malfliet
Katlijn Malfliet stond mee aan de wieg van de actie 'Zoek uw vredesvrouw'.
Lydia Maximus
Lydia Maximus heeft zich continu ingezet voor vrouwenrechten en empowerment, voor vrede, ontwikkeling en democratie.
Nicole Nuyts
Nicole Nuyts werkt al meer dan twintig jaar in Centraal-Afrika.
Darya Safai
Darya Safai zet zich in voor de rechten en vrijheden van vrouwen in Iran.
Lizette Stiers
Lizette Stiers zet zich al jaren vrijwillig in voor vrede en vrouwenrechten.
Jeya Latha Thankamani
Zuster Jeya Latha zoekt in Burundi constant naar vrede.
Zeynep Uludüz
Zeynep is een bruggenbouwer die gemeenschappen bij elkaar brengt.
Hilde Vautmans
Hilde Vautmans strijdt voor de erkenning van de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen.
Marie Bofela
Marie is haar hele leven een militante geweest.
Latifa Gadouche
Latifa legt de nadruk op de waardering van de knowhow van migrantenvrouwen.
Cécile Ilunga
Verbondenheid en solidariteit zijn haar drijfveren.
Sophie Jekeler
Sophie gaat de strijd aan met de mensenhandel.
Juliette Kimpiabi
De vrede beleven en leven voor vrede.
Laetitia Kizizié
Ghislaine Molai Kwakaibi
Suzanne Monkasa
Suzanne ijvert op zeer actieve wijze voor de toepassing van VN-Resolutie 1325.
Chantal Quintin
Michèle Quintin
Alphonsine Yamba Sakina
Laetitia Kalimbiriro
SPELD EEN WITTE KLAPROOS OP
Draag je witte klaproos tussen 31 oktober en 11 november! Zo beklemtonen we samen dat vrouwen onontbeerlijk zijn om tot een duurzame vrede te komen.
DRAAG EEN VREDESVROUW VOOR
Ken je iemand die de eretitel van vredesvrouw dubbel en dik verdient? Stel een dossiertje samen en bezorg het aan de Vrouwenraad.
Laat witte klaprozen bloeien
Zaai witte klaprozen in je tuin of op je terras en steun zo kleinschalige projecten van vredesvrouwen.
Publicaties
Wil je meer info? Lees je nog eens graag iets op papier? Vraag het ons!
actiepartners
Onze campagne krijgt steun uit vele hoeken, niet in het minst van de burgemeesters uit de gemeentes van onze vredesvrouwen.