FR
Mid term review derde NAP 'Vrouwen, vrede en veiligheid' (2017-2021)

Zoals voorzien in actie 34 van het Belgisch NAP 1325 organiseerde de FOD Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Vrouwenraad en het Platform 1325, de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Ontwikkelingssamenwerking een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het actieplan 'Vrouwen, vrede en veiligheid' tot op heden (2017-2019). Er werd overlegd met overheidsdiensten, parlement, adviesorganen en middenveldorganisaties over de mogelijkheden om de implementatie van dit actieplan te versterken. Het evenement vond plaats op woensdag 13 november 2019 in het Egmontpaleis te Brussel.

Lees hier alles over het derde Belgisch NAP 1325.

Download documenten :
programma NAP 1325

vrouwenkracht in actie

SPELD EEN WITTE KLAPROOS OP
Draag je witte klaproos tussen 31 oktober en 11 november! Zo beklemtonen we samen dat vrouwen onontbeerlijk zijn om tot een duurzame vrede te komen.
DRAAG EEN VREDESVROUW VOOR
Ken je iemand die de eretitel van vredesvrouw dubbel en dik verdient? Stel een dossiertje samen en bezorg het aan de Vrouwenraad.
Laat witte klaprozen bloeien
Zaai witte klaprozen in je tuin of op je terras en steun zo kleinschalige projecten van vredesvrouwen.
Publicaties
Wil je meer info? Lees je nog eens graag iets op papier? Vraag het ons!
actiepartners
Onze campagne krijgt steun uit vele hoeken, niet in het minst van de burgemeesters uit de gemeentes van onze vredesvrouwen.