FR
Vrouwenkracht is vredesmacht

De Vrouwenraad nodigt u graag uit voor de première van de DOCUMENTAIRE 'Moeders in Oorlog' (45') op woensdag 7 september a.s. om 19u30 in het Gemeentehuis van De Panne. Daarna volgt een panelgesprek over de unieke rol van vrouwelijk vredesactivisme in conflictgebieden (van de Eerste Wereldoorlog tot nu), vanuit het standpunt van kunstenaressen. Aansluitend biedt het college van burgemeester en schepenen een receptie aan. Zie meer onderaan de pagina. Of via deze link. U vindt er ook een trailer van de film, deel III uit de reeks 'Einddagen der Mensheid' van regisseur Kevin D'heedene.

 

In december 2016 zullen er opnieuw een aantal vredesvrouwen gehuldigd worden. Zowel individuen als organisaties mogen iemand voordragen. De kandidaturen moeten ten laatste eind september in ons bezit zijn. Gelieve het nominatieformulier te gebruiken dat u onderaan deze pagina vindt.

De campagne 'Vrouwenkracht is vredesmacht' ijvert voor de toepassing van VN-Resolutie 1325, zowel in eigen land als internationaal. Daarbij beklemtonen wij de rol van vrouwen als actoren voor vrede, eerder dan als slachtoffers van oorlog.

De betrokkenheid van vrouwen is essentieel om een duurzame vrede op te bouwen. Ontwikkeling is pas mogelijk als men ook streeft naar een duurzame gelijkheid. Onderzoek wijst immers op het duidelijke verband tussen ongelijkheid en conflict. Staten en landen blijken extra kwetsbaar voor conflicten wanneer grote groepen mensen geen macht of inspraak hebben.

Wanneer vrouwen betrokken worden bij vredesonderhandelingen, zullen zij seksueel geweld hoog op de agenda plaatsen. Daarbij bieden zij oplossingen voor de bescherming van hun rechten, zoals vrouwelijke politieagenten, de vervolging van daders van seksueel geweld en een mandaat voor VN-blauwhelmen om burgers te beschermen. Zij ijveren ook voor quota in sleutelposities, voor bescherming tegen discriminatie en voor gelijke rechten op land, erfenis, krediet, onderwijs...

De wereld heeft de stem van vrouwen nodig om bij te dragen tot vrede, gelijke rechten en duurzame ontwikkeling.

 

Download documenten :
perscommuniqué van zaterdag 31 oktober 2015
vredesverklaring van Ieper
wie is een 1325 vredesvrouw
nominatieformulier vredesvrouwen 2016
'Moeders in oorlog' De Panne
nominatieformulier vredesvrouwen 2016 Word-document

In de kijker

vrouwenkracht in actie

SPELD EEN WITTE KLAPROOS OP
Draag je witte klaproos tussen 31 oktober en 11 november! Zo beklemtonen we samen dat vrouwen onontbeerlijk zijn om tot een duurzame vrede te komen.
DRAAG EEN VREDESVROUW VOOR
Ken je iemand die de eretitel van vredesvrouw dubbel en dik verdient? Stel een dossiertje samen en bezorg het aan de Vrouwenraad.
Laat witte klaprozen bloeien
Zaai witte klaprozen in je tuin of op je terras en steun zo kleinschalige projecten van vredesvrouwen.
Publicaties
Wil je meer info? Lees je nog eens graag iets op papier? Vraag het ons!
actiepartners
Onze campagne krijgt steun uit vele hoeken, niet in het minst van de burgemeesters uit de gemeentes van onze vredesvrouwen.