FR
Vrouwenkracht is vredesmacht

Huldiging vredesvrouwen 2016 op donderdag 15 december a.s. in de Belgische Senaat, Leuvenseweg 13 te 1000 Brussel

Onthaal tussen 10u15 en 10u45. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Ten laatste op 8 december inschrijven bij Anne Rowie, nvr.arowie@amazone.be, 02/229.38.61

Een co-organisatie van de Vrouwenraad, de Conseil des femmes francophones de Belgique en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

 

Draag een witte klaproos tussen 31 oktober en 11 november en spreek zo uw steun uit voor de vredeskracht van vrouwen. Mail snel nog uw bestelling naar nvr.arowie@amazone.be!

 

Vredesdag aan de IJzer op vrijdag 11 november a.s. Nieuw concept! Ga naar Diksmuide en volg in de voor- of namiddag een traject van acht theaterscènes in en rond de IJzertoren (duur: twee uur) in een regie van Kathelijn Vervarcke. 

 

De campagne 'Vrouwenkracht is vredesmacht' ijvert voor de toepassing van VN-Resolutie 1325, zowel in eigen land als internationaal. Daarbij beklemtonen wij de rol van vrouwen als actoren voor vrede, eerder dan als slachtoffers van oorlog.

De betrokkenheid van vrouwen is essentieel om een duurzame vrede op te bouwen. Ontwikkeling is pas mogelijk als men ook streeft naar een duurzame gelijkheid. Onderzoek wijst immers op het duidelijke verband tussen ongelijkheid en conflict. Staten en landen blijken extra kwetsbaar voor conflicten wanneer grote groepen mensen geen macht of inspraak hebben.

Wanneer vrouwen betrokken worden bij vredesonderhandelingen, zullen zij seksueel geweld hoog op de agenda plaatsen. Daarbij bieden zij oplossingen voor de bescherming van hun rechten, zoals vrouwelijke politieagenten, de vervolging van daders van seksueel geweld en een mandaat voor VN-blauwhelmen om burgers te beschermen. Zij ijveren ook voor quota in sleutelposities, voor bescherming tegen discriminatie en voor gelijke rechten op land, erfenis, krediet, onderwijs...

De wereld heeft de stem van vrouwen nodig om bij te dragen tot vrede, gelijke rechten en duurzame ontwikkeling.

 

Download documenten :
perscommuniqué van zaterdag 31 oktober 2015
vredesverklaring van Ieper
wie is een 1325 vredesvrouw
nominatieformulier vredesvrouwen 2016
'Moeders in oorlog' De Panne
nominatieformulier vredesvrouwen 2016 Word-document

In de kijker

vrouwenkracht in actie

SPELD EEN WITTE KLAPROOS OP
Draag je witte klaproos tussen 31 oktober en 11 november! Zo beklemtonen we samen dat vrouwen onontbeerlijk zijn om tot een duurzame vrede te komen.
DRAAG EEN VREDESVROUW VOOR
Ken je iemand die de eretitel van vredesvrouw dubbel en dik verdient? Stel een dossiertje samen en bezorg het aan de Vrouwenraad.
Laat witte klaprozen bloeien
Zaai witte klaprozen in je tuin of op je terras en steun zo kleinschalige projecten van vredesvrouwen.
Publicaties
Wil je meer info? Lees je nog eens graag iets op papier? Vraag het ons!
actiepartners
Onze campagne krijgt steun uit vele hoeken, niet in het minst van de burgemeesters uit de gemeentes van onze vredesvrouwen.