Gelijkekansenbeleid
In deze rubriek vindt u de belangrijkste actoren, organen en instrumenten voor het gelijkekansenbeleid op de verschillende beleidsniveaus.

Om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bereiken is er een grondig maatschappelijk veranderingsproces nodig. Dit heeft implicaties voor alle beleidsdomeinen. De Vrouwenraad wil een prominente actor zijn tijdens dit transitieproces door het beleid en de samenleving te informeren en te beïnvloeden. Wij ijveren daarbij voor een betere combinatie arbeid en gezin, voor non- discriminatie, tegen geweld, seksisme, stereotiepe beeldvorming… 

Een goed en doeltreffend gelijkekansenbeleid is primordiaal om de volledige gelijkheid v/m in de samenleving te kunnen realiseren. Dat veronderstelt enerzijds dat het genderperspectief meegenomen wordt in alle algemene beleidsprocessen en -maatregelen op de verschillende bestuursniveaus. Aan de andere kant moet de overheid ook een doelgericht beleid ontwikkelen en uitvoeren met specifieke maatregelen naar vrouwen (en mannen) toe, zoals bijv. positieve acties en ondersteuning van vrouwenorganisaties.

In deze rubriek vindt u de belangrijkste actoren, organen en instrumenten voor het gelijkekansenbeleid op de verschillende beleidsniveaus:

Voor de beleidsaanbevelingen, dossiers en acties van de Vrouwenraad m.b.t. de verschillende beleidsdomeinen verwijzen wij u graag naar de trefwoordenlijst.
 

Download documenten :
Memorandum voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid v/m
10 punten voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid V/M