FR
Laat witte klaprozen bloeien
Zaai witte klaprozen in je tuin of op je terras en steun zo kleinschalige projecten van vredesvrouwen

Klaprozen bloeien tussen mei en juli. Vooral in juni kleurt de schrale grond van werven en bermen rood. Ook braakliggende velden zullen zich vaak met klaprozen sieren, zoals beschreven in het beroemde antioorlogsgedicht ‘In Flanders Fields’. Dit gedicht werd door de Canadese soldaat John McCrae geschreven in de loopgrachten van West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog, en inspireerde het symbool van de rode klaproos tegen het leed en de dood die oorlog met zich meebrengt.

De campagne ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ ziet naast deze rode klaprozen echter ook graag witte klaprozen bloeien, om speciale aandacht te schenken aan de positie en de rol van vrouwen in oorlog en vrede. Daarom bieden wij zakjes met zaad van witte klaprozen aan. Voor twaalf euro kunt u vier zakjes zaad aankopen via nvr.arowie@amazone.be.

De opbrengst van de verkoop van de zakjes wordt gebruikt om kleinschalige projecten van onze vredesvrouwen te ondersteunen.   

U kunt deze klaprozen planten in uw tuin of in een brede bloempot op uw terras. Ook kunt u met uw vereniging tijdens een lentewandeling in maart of april de zaadjes uitstrooien of planten. Dan zullen bermen, akkers en werven in juni naast rood ook mooi wit kleuren! Stuur ons uw mooiste foto’s van witte klaprozen in bloei. Wij publiceren ze op deze website en op het Facebook-profiel ‘Vrouwenkracht Vredesmacht’.
 

Foto linksboven: Johan Pinson

 

Derde reeks projecten van vredesvrouwen (december 2018) beloond met een cheque van 500 euro

 • Rebondir pour se reconstruire van Louise Ngandu & Anne Monseu: met hun vereniging Aire de Femmes begeleiden Louise en Anne slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld in de provincie Kasaï van de DRC. Dit is een vrij recent project dat de economische herinschakeling van slachtoffers ondersteunt. Met de 500 euro worden er drie handnaaimachines aangekocht voor het dorp Kabeya-Kamuanga. Op die manier kunnen de vrouwen en meisjes met een kleine economische activiteit van start gaan en hun leven terug op de rails krijgen.
 • Les mamans entraidons-nous van Laurence Nyirakamanutsi: dit is een project van de Association Wamama Tusaidiane. Doel is de vrouwen uit het Zuiden te helpen met de herlancering van hun landbouwactiviteiten om eerst en vooral hun ondervoede kinderen terug zelf van voedsel te kunnen voorzien. Met de 500 euro, een startfonds in de vorm van een microkrediet, worden per kilo zaden van groenten aangekocht. De oogst wordt via een lokaal handeltje aan de man gebracht.

 • De Association d'intervention en faveur des orphelins de Kaniola van Francine Ramakers: deze vereniging heeft een onthaalhuis in Zuid-Kivu (DRC) voor 56 weeskinderen geboren uit seksueel geweld. De 500 euro doen dienst als roterend microkrediet voor de kweek van varkens en konijnen. Zo is er altijd voedsel, consumeren de kinderen en de omkaderende gezinnen van weduwen en weduwnaars dierlijke eiwitten en leren ze over kleinvee. Dit project wordt al voor de tweede keer beloond.

 • De Coordination associative pour l'élevage et l'artisanat Barka van Geneviève Ryckmans: dit project verleent steun aan 20 weduwen-gezinshoofden in het dorp Foudouk, regio Agadez, republiek Niger. Met de 500 euro wordt de veestapel van geiten en bokken terug op niveau gebracht. Iedere weduwe krijgt vijf herkauwers. Uit deze legale activiteit zouden de vrouwen een inkomen moeten kunnen halen. De sociale cohesie en de stabiliteit binnen de gemeenschap worden versterkt en de vlucht naar de steden richting clandestiene migratie zal afnemen.

 

Tweede reeks projecten van vredesvrouwen (december 2016) beloond met een cheque van 500 euro

 • Maison Ngulo van Elien Spillebeen: is een doorgangshuis en opleidingscentrum in Butembo, ter ondersteuning van de nazorg voor slachtoffers van seksueel geweld in Noord-Kivu (Congo). Twee tot vier vrouwen, al dan niet met kinderen, kunnen er twee tot zes maanden verblijven. Vrouwen kunnen er ook terecht voor een beroepsopleiding, meer bepaald manden vlechten en naaien. Met de cheque worden tien afstudeerkits aangekocht (een naaimachine en toebehoren).

 • Asinoka van Francine Ramakers: is een onthaalhuis in Zuid-Kivu (op 66 km van Bukavu) voor weeskinderen geboren uit seksueel geweld. De 500 euro zullen dienst doen als roterend microkrediet voor het kweken van kleinvee, meer bepaald varkens en konijnen. Zo is er altijd voedsel, consumeren de kinderen en de omkaderende gezinnen dierlijke eiwitten en leren ze over kleine veeteelt.

 • Nyota-Etoile van Mado Chideka: wil in Zuid-Kivu (grondgebied Walungu) een naaiatelier oprichten ten voordele van kwetsbare kindmoeders, slachtoffers van seksueel geweld. Jonge meisjes die na een verkrachting zwanger zijn, worden immers onmiddellijk verstoten door hun familie. Ze krijgen ook vorming m.b.t. burgerschap en mensenrechten. Zelfs jonge mannen worden uitgenodigd om sensibiliseringssessies mee te volgen.

 • Action Buke-Buke van Stella Kitoga Bitondo: is een initiatief voor socioculturele ontwikkeling in Bulega, Zuid-Kivu. Het project omvat twee luiken: een eerste ter omkadering van jonge meisjes die om verschillende redenen de school verlaten hebben en een tweede ter versterking van de capaciteiten van jonge vrouwen getraumatiseerd door de oorlogen. Het kan gaan om creatieve sessies of om leerateliers.

 

Eerste bekroonde projecten (december 2014): zij kregen ieder een cheque van 500 euro

 • Usafi Ni Afya van Stéphanie Baguma: dit project in de Congolese regio Zuid-Kivu ondersteunt vrouwen door middel van een landbouwopleiding, de aankoop van gereedschap en van zaai- en plantgoed. De vrouwen worden financieel autonomer en kunnen hun kinderen een betere toekomst bieden. Samen groenten telen bevordert de verwerking van het trauma veroorzaakt door seksueel geweld. Met het gekregen bedrag wordt plantgoed aangekocht.

 • Maisons de Femmes van Louise Ngandu: in de Congolese provincie Kasai werden twee huizen opgericht waar verkrachte en verstoten vrouwen terechtkunnen. Er is ruimte en tijd voor onderwijs, gezondheidszorg en werkopleidingen. De 500 euro worden besteed aan vormingen om vrouwen mondiger te maken met het oog op de komende verkiezingen in de DRC.

 • Mifenoki van Laurence Nyirakamanutsi: dit project maakt gebruik van de rijke landbouwgronden in en rondom de Congolese stad Goma om vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld en etnische zuivering via microkredieten te helpen om hun eigen gewassen te telen. Het gaat om groepsaankopen van zaden en plantgoed. Dankzij de 500 euro kunnen vijf nieuwe vrouwen in het project stappen.

 • Sofebu van Marie-Claire Ruhamya: dit project investeert al jaren in veilige toegang voor vrouwen tot drinkbaar water. Waterputten worden aangelegd en vrouwen krijgen een opleiding voor het beheer en onderhoud van de putten, alsook een renteloze lening om een eigen zaak op te starten. Het gekregen bedrag zal dienst doen als startkapitaal voor een project van microkredieten voor verkrachte vrouwen.

 

 

SPELD EEN WITTE KLAPROOS OP
Draag je witte klaproos tussen 31 oktober en 11 november! Zo beklemtonen we samen dat vrouwen onontbeerlijk zijn om tot een duurzame vrede te komen.
DRAAG EEN VREDESVROUW VOOR
Ken je iemand die de eretitel van vredesvrouw dubbel en dik verdient? Stel een dossiertje samen en bezorg het aan de Vrouwenraad.
Laat witte klaprozen bloeien
Zaai witte klaprozen in je tuin of op je terras en steun zo kleinschalige projecten van vredesvrouwen.
Publicaties
Wil je meer info? Lees je nog eens graag iets op papier? Vraag het ons!
actiepartners
Onze campagne krijgt steun uit vele hoeken, niet in het minst van de burgemeesters uit de gemeentes van onze vredesvrouwen.