FR
Mieke de Vreede
13-12-2018
Eugénie Bempunga
13-12-2018
Natalie Eggermont
13-12-2018
Alia Hebba
13-12-2018
Nadine Iarchy-Zucker
13-12-2018
Assita Kanko
13-12-2018
Hilde Naessens
13-12-2018
Vida Razavi
13-12-2018
Els Van Hoof
13-12-2018
Monique Verdict
13-12-2018
Kaloma Bamiriyo
13-12-2018
Bernadette Mwadi Kambanga
13-12-2018
Zuster Marguerite Mwelwa Kapay
13-12-2018
Christelle Pandanzyla
13-12-2018
Viviane Teitelbaum
13-12-2018
Frédérique Lecomte
13-12-2018
Hélène Madinda
13-12-2018
Josée Mamaku
13-12-2018
Zuster Françoise Bosteels
15-12-2016
Zuster Françoise Bosteels werkt op een wel erg unieke manier
Marie Bamutese
15-12-2016
Marie overleefde de Rwandese genocide
Annemie Decoene
15-12-2016
Annemie Decoene 'herdenkt' om de vrede te bewaren
Katlijn Malfliet
15-12-2016
Katlijn Malfliet stond mee aan de wieg van de actie 'Zoek uw vredesvrouw'
Lydia Maximus
15-12-2016
Lydia Maximus heeft zich continu ingezet voor vrouwenrechten en empowerment, voor vrede, ontwikkeling en democratie
Nicole Nuyts
15-12-2016
Nicole Nuyts werkt al meer dan twintig jaar in Centraal-Afrika
Darya Safai
15-12-2016
Darya Safai zet zich in voor de rechten en vrijheden van vrouwen in Iran
Lizette Stiers
15-12-2016
Lizette Stiers zet zich al jaren vrijwillig in voor vrede en vrouwenrechten
Zuster Jeya Latha Thankamani
15-12-2016
Zuster Jeya Latha zoekt in Burundi constant naar vrede
Zeynep Uludüz
15-12-2016
Zeynep is een bruggenbouwer die gemeenschappen bij elkaar brengt
Hilde Vautmans
15-12-2016
Hilde Vautmans strijdt voor de erkenning van de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen
Marie Bofela
15-12-2016
Marie is haar hele leven een militante geweest
Latifa Gadouche
15-12-2016
Latifa legt de nadruk op de waardering van de knowhow van migrantenvrouwen
Cécile Ilunga
15-12-2016
Verbondenheid en solidariteit zijn haar drijfveren
Sophie Jekeler
15-12-2016
Sophie gaat de strijd aan met de mensenhandel
Juliette Kimpiabi
15-12-2016
De vrede beleven en leven voor vrede
Laetitia Kizizié
15-12-2016
Laetitia zet zich in voor meisjes en vrouwen zowel uit Noord als uit Zuid
Ghislaine Molai Kwakaibi
15-12-2016
Ghislaine weet perfect de brug te maken tussen vrede en duurzame ontwikkeling
Suzanne Monkasa
15-12-2016
Suzanne ijvert op zeer actieve wijze voor de toepassing van VN-Resolutie 1325
Chantal Quintin
15-12-2016
Chantal zet zich in de DRC in voor de zogenaamde 'heksenkinderen'
Michèle Quintin
15-12-2016
Michèle helpt slachtoffers in de DRC hun trauma's te verwerken
Alphonsine Yamba Sakina
15-12-2016
Alphonsine streeft naar autonomie voor tienermoeders
Katinka In 't Zandt
15-12-2016
Katinka verdedigt de reproductieve en seksuele rechten van vrouwen
Laetitia Kalimbiriro
15-12-2016
Laetitia strijdt voor de erkenning van geweld op vrouwen in de DRC als oorlogsmisdaad
Adriana Barcenas Flores
4-12-2014
Adriana Barcenas Flores bevordert in Aalst het samenleven van mensen met een verschillende culturele achtergrond
Madeleine Lwakabwanga Bitshilwalwa
4-12-2014
Madeleine Bitshilwalwa helpt sinds 1991 jongeren in een wijk in Kinshasa
Marie-Astrid Blondiaux
4-12-2014
Marie-Astrid Blondiaux engageert zich binnen meerdere landen voor het respect voor mensenrechten
Andrée Caillet-Rozenberg-Themelin
4-12-2014
Andrée Caillet zet zich als stichtend lid van een Brusselse afdeling van Soroptimist International in voor de bevordering van de rechten en het statuut van vrouwen
Yve Callebaut
4-12-2014
Yve Callebaut zet zich al jaren in voor betere levensomstandigheden voor de bevolking van Myanmar
Maria Donvil
4-12-2014
Maria Donvil zet zich in voor vrede, vrouwenrechten en ontwikkeling
Frieda Groffy
4-12-2014
Frieda Groffy biedt als kunstenares wereldwijd steun aan vrouwen
Chantal Kabangu Tshibola
4-12-2014
Chantal Kabangu Tshibola richtte de organisatie 'Vrouwen van Waregem' op
Michèle Quinet-Le Docte
4-12-2014
Michèle Quinet-Le Docte zet zich in voor geweldloosheid
Florence Lobet
4-12-2014
Florence Lobet vangt slachtoffers van partnergeweld en seksueel geweld op
Marcelline Lukala
4-12-2014
Marcelline Lukala zet zich in voor vrouwen en voor conflictpreventie
Yvette Makilutila
4-12-2014
Yvette Makilutila engageert zich voor vrouwenrechten, vrede en de uitvoering van VN-Resolutie 1325
Gisèle Mandaila
4-12-2014
Gisèle Mandaila versterkt de positie van Congolese vrouwen binnen de besluitvorming
Annette Ntignoi
4-12-2014
Annette Ntignoi stichtte in haar geboorteland Kameroen de organisatie Grain de Sable
Francine Ramakers
4-12-2014
Francine Ramakers zet zich in voor vrede en de verbetering van het statuut en de levensomstandigheden van vrouwen
Elien Spillebeen
4-12-2014
Elien Spillebeen draagt bij aan de vredevolle heropbouw van Oost-Congo
Simone Susskind
4-12-2014
Simone Susskind probeert Joodse en Palestijnse vrouwen in Israël met elkaar te verzoenen
Hilde Mattelaer
11-12-2012
Hilde Mattelaer is al meer dan dertig jaar heel actief voor het Zuiden
Ingrid Stals
11-12-2012
Ingrid Stals is jaren actief geweest bij het Antwerpse politiekorps
Leona Detiège
11-12-2012
Leona Detiège is sinds vele jaren actief binnen de vrouwenbeweging
Josée Goethals
11-12-2012
Josée Goethals is medeoprichtster en bezielster van de vzw AZIZ
Annemarie Gielen
11-12-2012
Annemarie Gielen werkt bij Pax Christi Vlaanderen als specialist internationale politiek
Pat Patfoort
11-12-2012
Pat Patfoort helpt al veertig jaar mensen actief kiezen voor vrede
Rita Robberechts
11-12-2012
Rita Robberechts is al decennialang actieve vrijwilliger bij Femma
Lorrie Vandeginste
11-12-2012
Lorrie Vandeginste is stichtend voorzitter van de vzw SOLFA
Marianne van de Goorberg
11-12-2012
In 2002 sloot Marianne van de Goorberg zich aan bij Vrouwen in 't Zwart Leuven
Geert Bossaerts
11-12-2012
Geert Bossaerts heeft altijd in het ontwikkelingswerk gestaan, zoals Vredeseilanden en 11.11.11
Laurence Nyirakamanutsi
11-12-2012
Laurence Nyirakamanutsi komt uit Goma (Congo), een streek die permanent in staat van oorlog is
Nicole Emany
11-12-2012
Nicole Emany heeft als verpleegster altijd strijd gevoerd tegen ellende en onrechtvaardigheid
Louise Ngandu
11-12-2012
Louise Ngandu stond aan de wieg van de oprichting van het Vrouwenhuis in Burundi
Anne Monseu
11-12-2012
Anne Monseu heeft meegewerkt aan het Vrouwenhuisproject in Burundi
Anne Morelli
11-12-2012
Anne Morelli is historica en professor aan de ULB
Stéphanie Baguma
11-12-2012
Stéphanie Baguma heeft op het terrein een vrouwenvereniging opgericht in Bukavu
Micheline Briclet
11-12-2012
Micheline Briclet staat op de barricaden voor het socio-economisch statuut van vrouwen, meer bepaald in landen in ontwikkeling
Regine Beer
12-12-2011
Regine Beer overleefde Auschwitz
Béatrice Bashizi
12-12-2011
Beatrice Bashizi wil bruggen slaan tussen gemeenschappen uit het Noorden en het Zuiden
Betty Batoul
12-12-2011
Betty Batoul is geboren in Brussel in een Belgisch-Marokkaans gezin
Martine Bossuyt
12-12-2011
Martine Bossuyt werkt vrijwillig bij Moeders voor Vrede
Jeanine De Beleyr
12-12-2011
Jeanine De Beleyr werkt en woont in Haïti
Monique Delbeke
12-12-2011
Monique Delbeke zet zich in voor de versterking van de positie van vrouwen in oorlogsgebieden
Magda De Meyer
12-12-2011
Magda De Meyer heeft altijd de strijd tegen armoede aangegaan
Elmira Erstukajeva
12-12-2011
Elmira Erstukajeva verleent actief hulp aan asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren
Andrée Geulen
12-12-2011
Andrée Geulen hielp in de Tweede Wereldoorlog mee aan de redding van de levens van 4000 joodse kinderen
Claire Geraets
12-12-2011
Claire Geraets is arts en activiste in Schaarbeek
Véronique Kabonga
12-12-2011
Véronique Kabonga bouwt bruggen tussen vrouwen uit Kivu en België
Stella Kitoga Bitondo
12-12-2011
Stella Kitoga Bitondo is regisseur en actrice. Haar kunstenaarschap zet ze in als vredesstrategie
Els Leye
12-12-2011
Els Leye coördineert meerdere onderzoeken en projecten met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking
Nahima Lanjri
12-12-2011
Nahima Lanjri zet zich als federaal parlementslid in voor een humaan opvang- en asielbeleid
Francine Lyna
12-12-2011
Francine Lyna nam actief deel aan de strijd voor ontwapening
Loredana Marchi
12-12-2011
Loredana Marchi richtte binnen de Foyer in Molenbeek de vrouwenwerking Dar al Amal op
Mie-Jeanne Nyanga Lumbala
12-12-2011
Mie-Jeanne Nyanga Lumbala staat migranten met raad en daad bij
Kadhija Ounchif
12-12-2011
Khadija Ounchif komt op voor de rechten van vrouwen, niet in het minst voor die van vrouwen uit Arabische landen
Antoinette Pecher
12-12-2011
Antoinette Pecher heeft zich altijd ingezet voor de vredesgedachte en voor de oorlogsslachtoffers
Annemie Neyts
12-12-2011
Annemie Neyts is altijd een geëngageerd politica geweest, onder meer voor een kernwapenvrij Europa
Hélène Ryckmans
12-12-2011
Hélène Ryckmans is deskundig op het gebied van vorming in ontwikkelingswerk
Elisabeth Masika Sekanabo
12-12-2011
Elisabeth Masika Sekanabo is de drijvende kracht achter de vzw Amuka
Julie Standaert
12-12-2011
Julie Standaert zet zich de laatste jaren specifiek in voor de strijd tegen het seksueel geweld in Oost-Congo
Marleen Temmerman
12-12-2011
Marleen Temmerman kan een indrukwekkend palmares voorleggen
Elvire Thomas
12-12-2011
Elvire Thomas heeft zich altijd geëngageerd voor sociale gerechtigheid en vrede
Maddy Tiembe
12-12-2011
Maddy Tiembe strijdt voor de erkenning van verkrachting als oorlogswapen in Oost-Congo
Dominique Tilmans
12-12-2011
Dominique Tilmans faciliteert vredesgesprekken tussen vrouwen die betrokken zijn in het conflict Armenië-Azerbeidjan
Elly Van Reusel
12-12-2011
Elly Van Reusel is arts bij Geneeskunde voor het Volk in Hoboken
Céline Verbrouck
12-12-2011
Céline Verbrouck heeft een droom...
Godelieve Van Haver
12-12-2011
Godelieve Van Haver zet zich vooral in voor vrouwen in Guinee
Suzette Verhoeven
12-12-2011
Suzette Verhoeven heeft haar stempel gedrukt op de vrouwenbeweging in Vlaanderen
Jennie Vanlerberghe
15-12-2010
Jennie Vanlerberghe zet zich sinds vele jaren in voor de rechten van vrouwen, vooral in oorlogsgebieden
Miet Smet
15-12-2010
Miet Smet vervulde jarenlang een leidinggevende functie in de Belgische politiek
Marie-Claire Ruhamya
15-12-2010
Marie-Claire Ruhamya is vredesvrouw omwille van haar vastberaden inzet voor de rechten van vrouwen
Jeanine Moninga
15-12-2010
Jeanine Moninga zet zich in voor de strijd tegen armoede en geweld op vrouwen
Sabine de Bethune
15-12-2010
Sabine de Bethune, ex-Senaatsvoorzitster, is geen onbekende
Anita Purnal
15-12-2010
Al van in de jaren '60 is Anita Purnal actief betrokken bij de vrouwenrechtenbeweging
Ria Convents
15-12-2010
Ria Convents springt reeds van in haar studententijd onafgebroken in de bres voor vrede en gerechtigheid
Lieve Snellings
15-12-2010
Lieve Snellings is sinds haar studententijd actief in de vredes-, vrouwenrechten- en holebibeweging
Mado Chideka
15-12-2010
Mado Chideka zet zich in voor de bevordering van vrouwenrechten en voor de rechten van slachtoffers van seksueel geweld
Geneviève Ryckmans
15-12-2010
Geneviève Ryckmans getuigt zowel doorheen haar acties als in haar privéleven van een onvermoeibare inzet
Brigitte Herremans
15-12-2010
Brigitte Herremans studeerde Oosterse talen en cultuur en internationale politiek
Françoise Guillitte
15-12-2010
Françoise Guillitte zet zich al vele jaren in voor de bevordering van vrouwenrechten en voor de strijd tegen geweld op vrouwen
Sabine Kakunga
15-12-2010
Sabine Kakunga is de schakel tussen de Belgische vrouwen- en ontwikkelingsorganisaties en de vrouwenorganisaties van de Congolese diaspora
Alasha Jeanne Bahemurwaki
15-12-2010
Alasha Bahemurwaki voert acties voor vrede en democratie
Rishan Kahsay
15-12-2010
Rishan Kahsay, afkomstig uit Ethiopië, is een weduwe met twee zonen
Zuster Jeanne Devos
15-12-2010
Zuster Jeanne Devos heeft meer dan veertig jaar in India gewoond
SPELD EEN WITTE KLAPROOS OP
Draag je witte klaproos tussen 31 oktober en 11 november! Zo beklemtonen we samen dat vrouwen onontbeerlijk zijn om tot een duurzame vrede te komen.
DRAAG EEN VREDESVROUW VOOR
Ken je iemand die de eretitel van vredesvrouw dubbel en dik verdient? Stel een dossiertje samen en bezorg het aan de Vrouwenraad.
Laat witte klaprozen bloeien
Zaai witte klaprozen in je tuin of op je terras en steun zo kleinschalige projecten van vredesvrouwen.
Publicaties
Wil je meer info? Lees je nog eens graag iets op papier? Vraag het ons!
actiepartners
Onze campagne krijgt steun uit vele hoeken, niet in het minst van de burgemeesters uit de gemeentes van onze vredesvrouwen.