De Vrouwenraad stelt voor THE HISTORY OF HER STORY- Hoe vrouwen een nieuwe thuis bouwen
Vanuit de Vrouwenraad werken we reeds jaren samen en zijn we in contact met veel asielzoeksters tijdens de groepswerkingen en met vluchtelingenvrouwen in het buddyproject.
Toolkit: Hoe een buddywerking starten met vrouwelijke vluchtelingen
Deze toolkit is tot stand gekomen vanuit de praktijk. De informatie, opgedane kennis en ervaringen van medewerksters, vrijwilligsters en ervaringsdeskundigen tijdens de buddywerking vinden hun weg naar de praktijk. Al deze kennis willen we vasthouden en doorgeven. De ervaring leert dat twee zaken belangrijk zijn om over te gaan tot actie: kennis en motivatie.
Vrouwen ontmoeten vrouwen: Toolkit voor empowerend werken met asielzoeksters in collectieve opvang
Deze toolkit is gebaseerd op de ervaringen van asielzoeksters, vrijwilligsters en medewerksters van asielcentra tijdens een driejarig project (2012-2014) van de Vrouwenraad in 17 opvangcentra in Vlaanderen.
Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie
De Vrouwenraad heeft van 2008 tot 2010 een onderzoeksproject uitgevoerd naar de levensomstandigheden van vrouwen in Belgische open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers. Deze studie omvat een sensibiliserende verkenning en participatief onderzoek.
Schaduwrapport "Het VN-verdrag voor vrouwenrechten en België "
Om de vier jaar moet de regering van elke lidstaat die partij is bij dit Verdrag een landenrapport indienen over de maatregelen die genomen werden voor de uitvoering van de artikels in het Verdrag. NGO’s kunnen schaduwrapporten indienen. De Vrouwenraad diende samen met de Conseil des Femmes francophones de Belgique in 2014 en 2019 een schaduwrapport in bij het CEDAW comité.
Agenda 2030 uitvoeren in Vlaanderen
We horen de laatste tijd veel over VN-Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg DOD’s. Maar wat betekent dit eigenlijk? Worden meisjes en vrouwen hier ook bij betrokken? En wat houdt het in voor Vlaanderen?