Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen
Wanneer je werkloos wordt krijg je een uitkering die je verlies aan loon voor een stuk compenseert. Deze uitkering is een percentage van je laatst verdiende loon. Dit percentage daalt in fases naarmate je langer werkloos bent. Wanneer je gedurende een bepaalde periode werkloos bent wordt dat percentage vervangen door een forfaitair bedrag. De werkzoekende met gezinslast krijgt een hogere uitkering dan de alleenstaande. De samenwonende werkzoekende zonder gezinslast ontvangt een lagere werkloosheidsuitkering dan de alleenstaande.
Schorsingsbeleid in de werkloosheidsuitkering
Je ontvangt een werkloosheidsuitkering wanneer je na (voldoende) loondienst werkloos wordt. De RVA bepaalt of je er recht op hebt en hoe hoog het bedrag zal zijn. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals actief naar werk zoeken en ingaan op de controle van de RVA. Dit laatste houdt in dat je moet deelnemen aan drie evaluatiegesprekken en akkoord gaan met een actieplan. Wanneer je dat actieplan niet naleeft, krijg je een sanctie die kan gaan van een verminderd bedrag tot de schorsing van je uitkering.
Geen activiteiten