Prostitutie
Prostitutie is nauw verbonden met vrouwen- en mensenhandel en met de seksindustrie. Ook na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden nog meer vrouwen en kinderen verhandeld dan voorheen en bloeit de seksindustrie als nooit tevoren. Het gebruik van internetsites als handelsruimte neemt toe. Tijd om prostitutie vanuit een nieuw perspectief te bekijken! Onderzoek in landen waar prostitutie als beroep gelegaliseerd werd, zoals in Nederland, toont negatieve effecten voor de vrouwen en meisjes in kwestie.
Tienerpooiers
Op 11 oktober 2018 nodigden we Saskia van Nieuwenhove (Nest vzw) uit voor onze Raad van Bestuur om toelichting te geven over de opvang van meisjes die het slachtoffer werden van tienerpooiers. De laatste jaren komt deze complexe problematiek ook in ons land steeds vaker aan bod. Onderstaand dossier wilt u een overzicht bieden van de huidige stand van zaken, de aangereikte oplossingen en toekomstige aandachtspunten. Indien uw vragen hieronder niet beantwoord worden, verwijzen we u door naar één van de organisaties die zich specialiseren in dit thema.
Geen activiteiten