Diplomagelijkschakeling hooggeschoolde allochtone vrouwen
Diplomagelijkschakeling hooggeschoolde allochtone vrouwen en Gelijkwaardig erkennen en valorisatie van buitenlandse kwalificaties (EVC) van hooggeschoolde allochtone vrouwen.
Onderwijs en Gender
Opvattingen over vrouwen en mannen, jongens en meisjes spelen een belangrijke rol in het onderwijstraject van een kind, zowel tijdens de lessen als op momenten dat er keuzes moeten gemaakt worden i.v.m. het onderwijstraject. Binnen het onderwijsdomein spelen zich immers processen af die mee aan de basis liggen de genderloonkloof.
Geen activiteiten