Alleenstaanden
De Vrouwenraad werkt sinds verschillende jaren rond het thema alleenstaanden. Dat kunnen alleenstaande vrouwen zijn zonder kinderen (singles), alleenstaande moeders, eenoudergezinnen. Via aanbevelingen aan de overheid, memoranda, platforms, projecten trachten we aandacht voor hun precaire situatie te vragen en concrete/specifieke maatregelen voor te stellen.
Moederschapsverlof
Moederschapsverlof: whatís in a name? Wij gebruiken moederschapsverlof als overkoepelende term maar in de regelgeving vinden we volgende begrippen terug:
Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof behoort in BelgiŽ tot de cluster van thematische verloven, samen met het verlof voor medische bijstand, het palliatief verlof en hetmantelzorgverlof.
Prenatale erkenning kind
Sinds 1 april 2017 krijgt een ongehuwde partner (toekomstige papa of meemoeder) de mogelijkheid om een kind vůůr de geboorte te erkennen vanaf het begin van de zwangerschap van de toekomstige mama.
Geen activiteiten