(Online) geweld tegen vrouwen: een eeuwenoud verschijnsel in een nieuw jasje
Als masterstudente Gender en Diversiteit verrichte GaŽlle Mortier (VUB-studente Gender en Diversiteit) in samenwerking met de Vrouwenraad een kleinschalig onderzoek naar cybergeweld in Vlaanderen, aangezien gegevens op Vlaams niveau eerder schaars zijn. Ze interviewde een twaalftal vrouwen die in Vlaanderen enige bekendheid genieten, waaronder politicaís, actrices, presentatrices en journalistes, en trachtte hierbij vanuit een intersectionele benadering oog te hebben voor de verschillende sociale kenmerken (etniciteit, leeftijd, beroep) die iemands online-ervaringen vormgeven.
Actieplannen tegen gendergerelateerd geweld 2020-2024
Vlaams Actieplan ter bestrijding van Seksueel Geweld. Federaal actieplan ter bestrijding van gendergereateerd en intrafamiliaal geweld naar aanleiding van de 2de golf COVID-19. Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.Stop Violence Brussels.
Cybergeweld
Hoewel de digitale wereld en het gebruik van nieuwe technologieŽn een bevrijdend en empowerend potentieel heeft, ondervinden vrouwen en meisjes daardoor ook verschillende vormen van geweld. De strategieŽn verschillen, maar het doel is hetzelfde: het vernederen, beschimpen, beangstigen, bedreigen en de mond snoeren van vrouwen en meisjes.
Daderprogrammaís intrafamiliaal en seksueel geweld
BelgiŽ ratificeerde in 2016 het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het zogenaamde Verdrag van Istanbul (2011). De overheden in ons land moeten nog heel wat artikels van het Verdrag verder omzetten in concrete maatregelen.
Femi(ni)cide
Femi(n)cide is de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen: de moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. In de Belgische juridische wetteksten heeft Ďfemicide - feminicide - vrouwenmoordí zijn plaats (nog) niet gevonden. Naar aanleiding van onze rondetafel over femi(ni)cide in het federaal parlement op 14 februari 2020 stelden we een dossier op met aanbevelingen.
Geboortegeweld of obstetrisch geweld
Geboortegeweld of (de wetenschappelijke term) obstetrisch geweld komt wereldwijd voor, ook bij ons. Dat weten we door getuigenissen van vrouwen en vaststellingen van onderzoekers in verschillende landen.
Geweld
Bijna iedereen krijgt in zijn/haar leven te maken met ťťn of meerdere vormen van geweld. De gevolgen van fysiek, seksueel, psychisch, sociaal of structureel geweld zijn niet te onderschatten en vormen een belangrijk maatschappelijke probleem.
GREVIO Evaluatierapport geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in BelgiŽ
Eerste Evaluatierapport van GREVIO over BelgiŽ: nog werk aan een echt beleid om geweld op vrouwen te stoppen
Prostitutie
Prostitutie is nauw verbonden met vrouwen- en mensenhandel en met de seksindustrie. Ook na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden nog meer vrouwen en kinderen verhandeld dan voorheen en bloeit de seksindustrie als nooit tevoren. Het gebruik van internetsites als handelsruimte neemt toe. Tijd om prostitutie vanuit een nieuw perspectief te bekijken! Onderzoek in landen waar prostitutie als beroep gelegaliseerd werd, zoals in Nederland, toont negatieve effecten voor de vrouwen en meisjes in kwestie.
Seksueel misbruik door professionelen in de hulpverlening
PatiŽnten en hulpverleners staan in een heel ongelijke machtsverhouding tegenover elkaar. Een patiŽnt staat vaak kwetsbaar, deelt intieme informatie en kijkt ook vaak naar de hulpverlener op. Het is deel van de ethische code van hulpverleners om geen misbruik te maken van deze situatie. Helaas kunnen sommigen niet aan de verleiding weerstaan en zijn gevallen van seksuele handelingen tot en met verkrachting door hulpverleners niet onbekend.
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (2011)
Door het Verdrag moeten Europese landen maatregelen nemen ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en dit op vier grote domeinen: de preventie van geweld, de bescherming van slachtoffers, de vervolging van daders en de ontwikkeling van geÔntegreerde, globale en gecoŲrdineerde beleidsmaatregelen.
Verkrachting
De Vrouwenraad lobbyt al bijna tien jaar intensief om verkrachting en seksueel geweld op de beleidsagenda te krijgen. Wij verwachten dat het komende Nationaal Actieplan Geweld hier ruimschoots aandacht zal aan besteden en dat het federale beleid in overleg met de gemeenschappen concrete maatregelen zal nemen.
Geen activiteiten