Agenda 2030 uitvoeren in Vlaanderen
We horen de laatste tijd veel over VN-Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg DOD’s. Maar wat betekent dit eigenlijk? Worden meisjes en vrouwen hier ook bij betrokken? En wat houdt het in voor Vlaanderen?
Commissie Status van de Vrouw
De Verenigde Naties hebben een lange geschiedenis van voortrekker voor mensenrechten en vrouwenrechten. Reeds in 1946 werd onder impuls van Eleanor Roosevelt de Commissie Status van de Vrouw (CSW) opgericht om gelijke mensenrechten en vrijheden van vrouwen te bevorderen.
Corona
De COVID-19 pandemie heeft niet dezelfde gevolgen voor vrouwen en mannen. Vanuit medisch oogpunt worden mannen meer getroffen door het virus, maar de sociale en economische impact treft vooral vrouwen. Als verzorgenden, als moeders, als werknemers en als ondernemers staan vrouwen in het hart van de crisis. Vrouwen behoren ook tot de meest kwetsbare groepen: er zijn meer arme vrouwen en vrouwen staan extra bloot aan partnergeweld. Het beleid moet rekening houden met deze genderdimensie. Hoe? In dit samenvattend artikel van een OESO verslag leest u er alles over.
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is wereldwijd een centraal thema geworden voor de feministische beweging. Het besef dat gendergelijkheid een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling, dat duurzame ontwikkeling een voorwaarde voor gendergelijkheid is volop in ontwikkeling. Overal ter wereld buigen vrouwenorganisaties zich over kwesties van duurzame sociale, economische en ecologische ontwikkeling en over de genderdimensies ervan.
Genderbeleid in Europa
Op deze pagina vindt u meer informatie over het Gelijkekansenbeleid in Europa.
Gendernieuws uit Europa 2015
Gendernieuws uit Europa 2016
Gendernieuws uit Europa 2017
Gendernieuws uit Europa 2018
Gendernieuws uit Europa 2019
Gendernieuws uit Europa 2020
Gendernieuws uit Europa 2021
Onderwijs en Gender
Opvattingen over vrouwen en mannen, jongens en meisjes spelen een belangrijke rol in het onderwijstraject van een kind, zowel tijdens de lessen als op momenten dat er keuzes moeten gemaakt worden i.v.m. het onderwijstraject. Binnen het onderwijsdomein spelen zich immers processen af die mee aan de basis liggen de genderloonkloof.
VN Vrouwenverdrag
In 1979 aanvaarden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het zogenaamde vrouwenrechtenverdrag werd van kracht in 1981. Het verdrag omschrijft het begrip discriminatie en geeft artikelsgewijs aan welke discriminerende praktijken en wetten opgeheven moeten worden. Het gaat hierbij zowel over discriminaties m.b.t. het openbare domein als inzake het privéleven van vrouwen.
Geen activiteiten