Armoede
Bijna 1 op de 10 van de Vlamingen leeft in 2019 in een huishouden met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel. Dat aandeel schommelt al jaren tussen 10 en 11%. Vlaanderen mikt voor 2030 op een daling van het aandeel mensen dat in armoede leeft en wil uitkomen bij de best presterende landen in Europa op dat vlak.
Echtscheiding en alimentatie – Platform Alimentatiefonds
Wanneer het ex-koppel geen co-ouderschap toepast zijn het voornamelijk alleenstaande mama’s die na de (echt)scheiding het grootste deel van de zorg voor de kinderen blijven dragen. Onderhoudsuitkeringen voor de kinderen zijn dan zeer welkom.
Objectieve berekeningsmethode onderhoudsbijdrage voor kinderen
Voor het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor kinderen voorziet de wet van 1 augustus 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen een aantal elementen waarop rechters hun bepaling van het bedrag moeten baseren.
Geen activiteiten