Agenda 2030 uitvoeren in Vlaanderen
We horen de laatste tijd veel over VN-Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg DODís. Maar wat betekent dit eigenlijk? Worden meisjes en vrouwen hier ook bij betrokken? En wat houdt het in voor Vlaanderen?
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is wereldwijd een centraal thema geworden voor de feministische beweging. Het besef dat gendergelijkheid een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling, dat duurzame ontwikkeling een voorwaarde voor gendergelijkheid is volop in ontwikkeling. Overal ter wereld buigen vrouwenorganisaties zich over kwesties van duurzame sociale, economische en ecologische ontwikkeling en over de genderdimensies ervan.
Geen activiteiten