Abortus
Het recht op zwangerschapsonderbreking, zoals vastgelegd in de abortuswet van 3 april 1990, is voor de Vrouwenraad een onomkeerbaar verworven recht voor iedere vrouw. Maar volgens ons is er nood aan bijsturing.
Discreet bevallen
De Vrouwenraad bevestigt zijn standpunt van 1998 over de invoering van een wettelijke regeling voor discreet bevallen of de ‘discrete erkenning’ en pleit ook voor een wettelijke regeling van het vondelingenluik.
Draagmoeders
Toen de Vrouwenraad in 2001 een standpunt innam over draag- en leenmoederschap was er van internationale handel nog niet veel sprake. Draagmoeders waren bij ons vaak ‘de zus of de vriendin van’.
Eicel awareness
Vrouwen hebben maar een beperkte voorraad eicellen: één per maand vanaf de puberteit tot aan de menopauze. Het afstaan van eicellen is een medisch invasief proces. Mannen daarentegen hebben een grote voorraad zaadcellen: een productie van meer dan 200 miljoen per dag. Het afstaan van zaadcellen gebeurt op natuurlijke wijze.
Gezondheid
Om de vier à vijf jaar wordt sinds 1997 de Belgische Gezondheidsenquête uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in opdracht van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten om info te verzamelen over de algemene gezondheidstoestand van de bevolking en hun gezondheidsbehoeften. Geslacht is één van de socio-demografische kenmerken die in alle enquêtes wordt meegenomen. Belangrijke invalshoeken zijn preventie, gezondheidsgedrag en leefstijl.
Prenatale erkenning kind
Sinds 1 april 2017 krijgt een ongehuwde partner (toekomstige papa of meemoeder) de mogelijkheid om een kind vóór de geboorte te erkennen vanaf het begin van de zwangerschap van de toekomstige mama.
Prenatale rechtsbescherming
Het wetsvoorstel over de prenatale rechtsbescherming (2020) heeft al wat stof doen opwaaien.
Prenatale rechtsbescherming 2021
Vanuit de vaststelling dat een ongeboren kind soms ernstig gevaar kan lopen is er in de Kamer een wetsvoorstel (2020) over prenatale rechtsbescherming ingediend, niet om het ongeboren kind rechtspersoonlijkheid toe te kennen, wel om bepaalde tussenkomsten ten aanzien van de moeder mogelijk te maken.
Geen activiteiten