Abortus
Het recht op zwangerschapsonderbreking, zoals vastgelegd in de abortuswet van 3 april 1990, is voor de Vrouwenraad een onomkeerbaar verworven recht voor iedere vrouw. Maar volgens ons is er nood aan bijsturing.
Prenatale rechtsbescherming 2021
Vanuit de vaststelling dat een ongeboren kind soms ernstig gevaar kan lopen is er in de Kamer een wetsvoorstel (2020) over prenatale rechtsbescherming ingediend, niet om het ongeboren kind rechtspersoonlijkheid toe te kennen, wel om bepaalde tussenkomsten ten aanzien van de moeder mogelijk te maken.
Geen activiteiten